CD Open celebrou o pasado 25 de xuño una nova xornada, xa tradicional, nas instalación de URECA onde se disputou un partido entre os veteranos de Ourense (reforzados cuns amigos portugueses) e os de Vigo con vitoria (cousa rara) dos do interior baixo un calor abrasador. Obviamente, a xornada continuo coas obrigatorias cervexas e aperitivos en un xantar familiar con tarde de piscina. Un magnifico día de hockey e familia como non podería ser de outra forma.

VER FOTOS